ՈՎՍԵ

ՈՎՍԵ 2. Ժողովուրդը կոտրում է Աստուծոյ ուխտը, յետոյ հաշտվում է և ընդունվում։

Ովսե 2