ՈՎՍԵ

ՈՎՍԵ 6. Աստուած խրատում է որ ապաշխարեն։

Ովսե 6