ՈՎՍԵ

ՈՎՍԵ 7. Իսրայէլից գանգատ և նորա մեղքերի պատիժը։

Ովսե 7