ՀՈՎԵԼ

ՀՈՎԵԼ 1. Մարախների պատիժը օրինակ է Տիրոջ օրուայ։ Գանգատ և խնդրուածք։

Հովել 1