ԾՆՆԴՈՑ

Ծննդոց 28․ Յակոբը փախչում է Խառան։ Երկնքի սանդուղքը։

ԾՆՆԴՈՑ 28