ԱՄՈՎՍ

ԱՄՈՎՍ 1. Իսրայէլի դրացիներին սպառնում է Աստուծոյ պատիժները։

Ամովս 1