ԱՄՈՎՍ

ԱՄՈՎՍ 6. Յուդայի և Իսրայէլի իշխանների զեղխութեան և գոռոզութեան դէմ սպառնալիք։

Ամովս 6