ԹՎՈՑ

Թվոց 1. Իսրայէլի զինուորութեան յարմար մարդկանց թիւը։

Թվոց 1