ԹՎՈՑ

Թվոց 10. Փողերի գործածութիւնը։ Ժողովուրդը չուում է Սինայի անապատիցը։

Թվոց 10