ԹՎՈՑ

Թվոց 7. Խորանի նաւակատիքի ընծաները որ բերին իշխանները։

Թվոց 7