ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՆԱՈՒՄ

ՆԱՈՒՄ 1. Աստուծոյ վեհափառութիւնը Ասորիների դէմ։

Նաում 1

ՆԱՈՒՄ 1. Աստուծոյ վեհափառութիւնը Ասորիների դէմ։