ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՆԱՈՒՄ

ՆԱՈՒՄ 2. Նինուէ քաղաքի կործանման նախագուշակութիւնը։

Նաում 2

ՆԱՈՒՄ 2. Նինուէ քաղաքի կործանման նախագուշակութիւնը։