ՆԱՈՒՄ

ՆԱՈՒՄ 2. Նինուէ քաղաքի կործանման նախագուշակութիւնը։

Նաում 2