ԶԱՔԱՐԻԱ

ԶԱՔԱՐԻԱ 1. Ապաշխարելու յորդոր։ Տիրոջ հրեշտակի երևալը։

Զաքարիա 1