ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԶԱՔԱՐԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԶԱՔԱՐԻԱ 12. Երուսաղէմը արբեցութեան բաժակ ու ծանր քար։ Հոգին թափելու խոստմունքը։ Խոցածի վերայ ողբալը։

Զաքարիա 12

ԶԱՔԱՐԻԱ 12. Երուսաղէմը արբեցութեան բաժակ ու ծանր քար։ Հոգին թափելու խոստմունքը։ Խոցածի վերայ ողբալը։