ԶԱՔԱՐԻԱ

ԶԱՔԱՐԻԱ 14. Երուսաղէմի նեղութիւնը։ Թշնամիների պատիժը։ Աստուծոյ թագաւորութեան տարածուիլը։ Ամեն բանի սրբուիլը։

Զաքարիա 14