ԶԱՔԱՐԻԱ

ԶԱՔԱՐԻԱ 6. Չորս կառքերը։ Շառաւիղի տաճարը և պաշտօնը։

Զաքարիա 6