ԶԱՔԱՐԻԱ

ԶԱՔԱՐԻԱ 7. Աստուծոյ հաճելի է ողորմութեան գործերը և ոչ թէ արտաքին ծոմը։

Զաքարիա 7