ԾՆՆԴՈՑ

Ծննդոց 37․ Յովսէփի երազները։ Եղբայրները նորան ծախում են Եգիպտոս։ Յակոբի սուգը։

ԾՆՆԴՈՑ 37