ԾՆՆԴՈՑ

Ծննդոց 38․ Յուդայի որդիքը։ Օնանի մեղքը։ Յուդայի ազգապղծութիւնը։

ԾՆՆԴՈՑ 38