ՄԱՏԹԵՎՈՍ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 1. Քրիստոսի ազգաբանութիւնը և ծնունդը։

Մատթեոս 1