ՄԱՏԹԵՎՈՍ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 10. Քրիստոսը տասնեւերկու առաքեալներին իշխանութիւն տալով ուղարկում է։

Մատթեոս 10