ՄԱՏԹԵՎՈՍ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 18. Քրիստոսը պատուիրում է խոնարհ լինել։ Հովիւի եւ պարտականի առակը։

Մատթեոս 18