ՄԱՏԹԵՎՈՍ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 2. Մոգերին Երուսաղէմ ժամանումը։ Հերովդէսը։ Քրիստոսը Եգիպտոսում։

Մատթեոս 2