ՄԱՏԹԵՎՈՍ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 5. Սարի վերայ Քրիստոսի քարոզը։

Մատթեոս 5