ՄԱՏԹԵՎՈՍ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 7. Քրիստոս արգելում է անխորհրդաբար դատելը։ Իր տունը վէմի վերայ շինող մարդի առակը։

Մատթեոս 7