2-ՐԴ ՕՐԻՆԱՑ

Երկրորդ Օրինաց 1. Աստուծոյ բարերարութիւննները և Իսրայելի ապերախտությունը:

Երկրորդ Օրինաց 1