2-ՐԴ ՕՐԻՆԱՑ

Երկրորդ Օրինաց 13. Սուտ մարգարէների և կռապաշտութեան մոլորեցնողների պատիժը։

Երկրորդ Օրինաց 13