2-ՐԴ ՕՐԻՆԱՑ

Երկրորդ Օրինաց 16. Տարեկան երեք մեծ տօները։ Դատաւորները և պաշտօնեաները։

Երկրորդ Օրինաց 16