2-ՐԴ ՕՐԻՆԱՑ

Երկրորդ Օրինաց 17. Կռապաշտութեան պատիժը։ Քահանաների դատաստանական բարձր ատեանը։ Թագաւորի օրէնքը։

Երկրորդ Օրինաց 17