2-ՐԴ ՕՐԻՆԱՑ

Երկրորդ Օրինաց 19. Ապաստանի քաղաքները։ Կալուածքի սահմանի անշարժ մնալը։ Սուտ վկաների պատիժը։

Երկրորդ Օրինաց 19