2-ՐԴ ՕՐԻՆԱՑ

Երկրորդ Օրինաց 2. Իսրայէլացիների չուելը անապատումը մինչև Ամօրհացիների յաղթուիլը։

Երկրորդ Օրինաց 2