2-ՐԴ ՕՐԻՆԱՑ

Երկրորդ Օրինաց 26. Երախայրիները և տասանորդը բերողի խոստովանութիւնը։ Յորդորանք Աստուծուն հնազանդելու համար։

Երկրորդ Օրինաց 26