2-ՐԴ ՕՐԻՆԱՑ

Երկրորդ Օրինաց 27. Օրէնքը յիշեցնելու քարերը։ Գեբաղ սարի վերայ ասուելու անէծքը։

Երկրորդ Օրինաց 27