2-ՐԴ ՕՐԻՆԱՑ

Երկրորդ Օրինաց 33. Մովսէսի վերջին օրհնութիւնը և մարգարէութիւնը տասնևերկու ցեղերի մասին։

Երկրորդ Օրինաց 33