2-ՐԴ ՕՐԻՆԱՑ

Երկրորդ Օրինաց 4. Օրէնքին հնազանդելու յորդորանք։ Յորդանանի արևելեան կողմում երեք ապաստանի քաղաք են որոշվում։

Երկրորդ Օրինաց 4