2-ՐԴ ՕՐԻՆԱՑ

Երկրորդ Օրինաց 5. Տասը պատուիրանքի կրկնումը։

Երկրորդ Օրինաց 5