2-ՐԴ ՕՐԻՆԱՑ

Երկրորդ Օրինաց 6. Առաջին պատուիրանքի մեկնութիւնը։ Աստուծոյ սէրի մասին։

Երկրորդ Օրինաց 6