2-ՐԴ ՕՐԻՆԱՑ

Երկրորդ Օրինաց 9. Տիրոջ առաջին խոնարհ լինելու յորդորանք։

Երկրորդ Օրինաց 9