ՄԱՐԿՈՍ

ՄԱՐԿՈՍ 16. Քրիստոսի յարութիւնը, կրկին երևումը և համբարձումը։

Մարկոս 16