ՄԱՐԿՈՍ

ՄԱՐԿՈՍ 2. Քրիստոսը մի անդամալոյծ է բժշկում։ Մեղաւորներին ապաշխարութեան է կանչում. Արդարացնում է իր աշակերտների ընթացքը ծոմ պահելու և շաբաթի մասին։

Մարկոս 2