ՄԱՐԿՈՍ

ՄԱՐԿՈՍ 3. Քրիստոսը շաբաթ օրը բժշկութիւններ է գործում։ Ընտրում է տասնևերկու առաքեալներին. Հերքում է դպիրների սուտ ամբաստանութիւնները։ Իմացնում է թէ ովքեր են իր եղբայրը, քոյրը և մայրը։

Մարկոս 3