ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 40․ Յովսէփը բանտումը երկու երազ է մեկնում։

ԾՆՆԴՈՑ 40

Ծննդոց 40․ Յովսէփը բանտումը երկու երազ է մեկնում։