ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՂՈՒԿԱՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՂՈՒԿԱՍ 16. Անիրաւ տնտեսի առակը։ Քրիստոսը յանդիմանում է արծաթասէր Փարիսեցիների կեղծաւորութիւնը։ Հարուստը և աղքատ Ղազարոսը։

Ղուկաս 16