ՂՈՒԿԱՍ

ՂՈՒԿԱՍ 23. Քրիստոսը տարվում է Պիղատոսին և Հերովդէսին։ Դատապարտվում և խաչվում է։ Նորա մահը և թաղումը։

Ղուկաս 23