ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 17. Քրիստոսի աղօթքը։

Հովհաննես 17