ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 5. Քրիստոսը մի անդամալոյծի է բժշկում շաբաթ օրը, և Հրէաների հետ վիճում՝ սորա և իր անձի մասին։

Հովհաննես 5