ԾՆՆԴՈՑ

Ծննդոց 42․ Յակոբի որդիքը գնում են Եգիպտոս առանց Բենիամինի։

ԾՆՆԴՈՑ 42