ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 1. Քրիստոսը խոստանում է Սուրբ Հոգին. Երկինք է համբառնում։ Յուդայի տեղը Մատաթիան է ընտրվում առաքեալ։

Գործք Առաքելոց 1