ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 12. Յակոբոսը սպանվում է և Պետրոսը բանտարկվում է Հերովդէսի ձեռովը որ Տիրոջ հրեշտակից զարկուած չարաչար մեռնում է։

Գործք Առաքելոց 12