ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 13. Պօղոսը և Բառնաբասը ուղարկվում են։ Եղիմաս մոգը։ Հրէաների հակառակութիւնը։ Պօղոսը և Բառնաբասը հեթանոսներին են դառնում։

Գործք Առաքելոց 13